---

Kontrola dostępu

Drukuj

Kontrola dostępu
Kontrola Dostępu to najnowocześniejsze narzędzie sprawnego zarządzania ludźmi na terenie firmy. Administrator/właściciel określa prawa pracowników firmy w dostępie do pomieszczeń i przejść, czas przebywania, a także czas pracy. Systemy Kontroli Dostępu to wszechstronne narzędzie umożliwiające pełny monitoring pracowników i pomieszczeń firmy.

Bardzo duża ilość kombinacji kodu, brak konieczności zasilania karty (karta zasila się energią pobraną z czytnika) i w związku z tym praca bezkontaktowa, czynią urządzenia niezwykle niezawodne i wygodne w użyciu. Odczytywanie karty na odległość daje możliwość całkowitego utajnienia systemu , gdyż całe urządzenie może być ukryte np. pod warstwą tynku.

Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy są przeznaczone do:

 • kontroli dostępu do pomieszczeń, stref, urządzeń
 • rejestracji zdarzeń
 • rejestracji czasu pracy za pomocą typowych czytników lub z wykorzystaniem czytnika z klawiaturą
 • identyfikacji osób, zwierząt, przedmiotów
 • kontroli i rejestracji procesów technologicznych
 • kontroli wartowników

Systemy mają zastosowanie zazwyczaj w takich obiektach jak: biura, hotele, urzędy, banki, zakłady pracy, budynki mieszkalne, magazyny, biura przepustek, parkingi, obiekty sportowe itp.

Rejestracja Czasu Pracy
Rejestracja czasu pracy to nowoczesne narzędzie zarządzania pracownikami. Dzięki temu systemowi mamy pełny nadzór nad harmonogrami pracy, urlopami, zwolnieniami. Dodatkowo ewidencja czasu pracy każdego z pracowników pozwala nam na zarządzanie jego czasem.

Zalety i możliwości wynikające z posiadania systemu RCP:

 • kontrola obecności każdego z pracowników
 • kontrola czasu pracy (przerwy, spóźnienia, godziny nadliczbowe)
 • automatyczny sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • ustalanie indywidualnego czasu pracy
 • systematyczne zarządanie czasem personelu
 • dyscyplinowanie pracowników
 • system oparty o karty zbliżeniowe, gdzie karta każdego z pracowników jest jednocześnie jego identyfikatorem
 • możliwość współpracy z bramkami przejścia
 • szybki dostęp do dany z systemu
 • możliwość pracy czytników w sieci LAN

Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację i ewentualną rozbudowę systemu w przyszłości, umożliwiając dostosowanie go do każdych niemal wymagań użytkownika. Konstrukcja urządzeń daje możliwość konfigurowania od najprostszych, autonomicznych kontrolerów pojedynczych drzwi, do rozbudowanych sieciowych systemów identyfikacji, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy lub kontroli procesów technologicznych.

2011 Kontrola dostępu. biuro@konador.pl
Powered by Joomla 1.7 Templates