Inteligentne domy

Drukuj

Istotą inteligentnych domów jest ścisłe współdziałanie wszystkich instalacji wykonanych w budynku (m.in. zasilania, oświetlenia, klimatyzacji, ogrzewania, okien, bram, zabezpieczeń i monitoringu, audio-video, telekomunikacji oraz sieci informatycznej). Wszystkie te instalacje działają pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem (IBMS). Umiejętne wykorzystanie najnowszych technologii sprawia, że mieszkańcy Inteligentnego Domu mogą żyć w nim bezpiecznie, komfortowo i ekonomicznie W inteligentnych domach wszystkie podsystemy współdziałają ze sobą tworząc przyjazne dla użytkownika środowisko, a ponadto posiadają zdolność samodzielnego reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia, czy też zmiany warunków pracy, przy minimalnej ingerencji człowieka i relatywnie niskich kosztach.

Głównymi elementami struktury "Inteligentnego budynku" są: