---

Inteligentne domy

Istotą inteligentnych domów jest ścisłe współdziałanie wszystkich instalacji wykonanych w budynku (m.in. zasilania, oświetlenia, klimatyzacji, ogrzewania, okien, bram, zabezpieczeń i monitoringu, audio-video, telekomunikacji oraz sieci informatycznej). Wszystkie te instalacje działają pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem (IBMS). Umiejętne wykorzystanie najnowszych technologii sprawia, że mieszkańcy Inteligentnego Domu mogą żyć w nim bezpiecznie, komfortowo i ekonomicznie W inteligentnych domach wszystkie podsystemy współdziałają ze sobą tworząc przyjazne dla użytkownika środowisko, a ponadto posiadają zdolność samodzielnego reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia, czy też zmiany warunków pracy, przy minimalnej ingerencji człowieka i relatywnie niskich kosztach.

Czytaj więcej: Inteligentne domy

Centrale telefoniczne

Centrala abonencka podobnie jak komputer wchodzi w skład wyposażenia każdego nowoczesnego biura. Zastosowanie centralki abonenckiej daje użytkownikowi określone korzyści: dowolną organizację ruchu przychodzącego i wychodzącego, dostęp do kilkudziesięciu funkcji i usług oraz obniżenie kosztów związanych z łącznością.

Czytaj więcej: Centrale telefoniczne

Sieci strukturalne

Zalety okablowania strukturalnego budynku

  • uniwersalność gniazd przyłączeniowych umożliwia dołączenia każdego urządzenia komputerowego do systemu np: terminala, komputera, drukarki sieciowej,print servera, modemu, plotera itp.
  • możliwość tworzenia "globalnej" (cały budynek) sieci komputerowej lub "lokalnej" (dowolny fragment piętra).
  • możliwość łatwego tworzenia odrębnych i wydzielonych podsieci dla różnych klientów wynajmujących powierzchnię budynku
  • uproszczone zarządzanie okablowaniem
  • możliwość dynamicznego i szybkiego dołączania różnych urządzeń
  • proste i bezkolizyjne przenoszenie końcowych urządzeń. Przenoszenie stanowiska komputerowego do innego pomieszczenia wymaga tylko zmiany w krosownicy niezakłócając pracy całości systemu komputerowego.
  • okablowanie jest związane z budynkiem, a nie z systemem komputerowym

Systemy PPOŻ

Srona w trakcie przygotowania.

Czytaj więcej: Systemy PPOŻ

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu
Kontrola Dostępu to najnowocześniejsze narzędzie sprawnego zarządzania ludźmi na terenie firmy. Administrator/właściciel określa prawa pracowników firmy w dostępie do pomieszczeń i przejść, czas przebywania, a także czas pracy. Systemy Kontroli Dostępu to wszechstronne narzędzie umożliwiające pełny monitoring pracowników i pomieszczeń firmy.

Czytaj więcej: Kontrola dostępu

Telewizja przemysłowa

Nowoczesne technologie informatyczne wkroczyły w środowisko telewizji przemysłowej CCTV (Closed Circut TeleVision telewizja o układzie zamkniętym). Oferujemy Państwu najnowocześniejsze rozwiązania montażu systemu CCTV z wykorzystaniem zapisu na dyskach serwera TV. Obecnie odchodzi się od drogich w utrzymaniu i nieefektywnych systemów telewizji analogowej, wykorzystujących 24-godzinne magnetowidy poklatkowe. Montaż telewizji przemysłowej z systemem cyfrowego zapisu, otwiera nowe możliwości kontrolowania tego, co dzieje się w Państwa firmie lub domu oraz podwyższy poziom bezpieczeństwa Państwa mienia. Stała kontrola i dostęp do zapisu systemu monitorującego, z każdego miejsca na świecie to nowe możliwości, które są dostępne dzięki rozwiązaniom najwyższej klasy

Czytaj więcej: Telewizja przemysłowa

Systemy alarmowe

SYSTEMY ALARMOWE

    Analiza zagrożeń i weryfikacja potrzeb

Analizy potencjalnych zagrożeń dokonujemy na podstawie wizji lokalnej miejsca realizacji zadań oraz rozmowy przeprowadzonej z osobą zarządzającą obiektem. Wyniki analizy, opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie, pozwalają nam zaproponować zgodne z przepisami prawa i zasadami sztuki rozwiązania, które w każdym przypadku uwzględniają rzeczywiste potrzeby klienta oraz specyfikę monitorowanego obiektu.

Czytaj więcej: Systemy alarmowe

2011 Oferta. biuro@konador.pl
Powered by Joomla 1.7 Templates